Vi tror att just kultur kommer stå för något extra viktigt i det moderna samhället.

I en värld där datorernas utveckling närmar sig omfattande artificiell intelligens kommer robotar ersätta mycket av dagens arbetskraft, vilka människor därmed måste söka sig ett nytt innehåll i livet. Kulturlivet kommer dra till sig en lång rad människor och ge dem möjligheten att upptäcka ett nytt känslosamt livsinnehåll i den digitala vardagen.

En ny roll för kulturen
Kulturföreningar med intresse för integration
Flens
Världsorkester

En världsorkester ger oss möjligheten att träffas och vi kommer att förstå varandra utan att, nödvändigtvis, prata samma språk.
FlenVärldsOrkester är en samklang av nyanlända, flyktingar som har bott i Sverige i 20 år, svenskar, unga och mindre unga människor.

 

http://www.flenvarldsorkester.se/

RE:ORIENT

Vi tror att varje samhälle behöver mötesplatser för att skapa en känsla av gemenskap och samhällsengagemang. I det kulturpolitiska samtalet efterlyses ofta sådana platser som en viktig del av samhällsbygget där olika gruppers möten och interaktioner med varandra förväntas ha en positiv och stärkande funktion för att skapa ett gott, demokratiskt och upplyst samhälle. 
 

http://www.reorient.se/

Vadstena
Akademin

Musik är den gemensamhetsskapande kulturyttring som går över alla gränser och språk, och talar till alla människor. Musik i alla dess former är därför ett oerhört viktigt verktyg i arbetet med att åstadkomma verklig integration.

https://www.vadstena-akademien.org/

Bollywood
Opera

2010 fick Charlotta Huldt idén att återbörda operakonsten till sitt ursprungsland Indien, i form av det modernare Bollywoodfilm-formatet och valde Rossinis Italienskan i Alge.
Ett utav målen är att bjuda in så många skolbarn som möjligt i Botkyrka att få möjlighet att gå på opera/musikteater i sin egen hemkommun.

http://bollywoodopera.se/

Be Inspired
KUI-logo_transperent_beigePNG.png
Kulturinitiativet

Skriv till oss

Org nummer: 802519-4500

info@kulturinitiativet.org

Kulturinitiativet
c/o Calissendorff Swarting  
Hamngatan 11 

111 47 Stockholm 
Sweden

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

Kulturinitiativet 2018