top of page
AdamBacklin-1152x1440_edited.png

Adam Bäcklin

Ordförande

Förmögenhetsrådgivare och stiftelseexpert.

Fred_Wennerholm_cv_edited.png

Fred Wennerholm

Styrelseledamot

Fred är advokat och delägare på Setterwalls Advokatbyrå. Han är främst verksam inom området för lösning av nationella och internationella affärstvister och investeringstvister och har lång erfarenhet av processer vid skiljetribunaler.

Staffan Gerlöw.jpg

Staffan Gerlöw

Styrelseledamot

Staffan Gerlöw har över 30 års erfarenhet av att förverkliga kreativa och visionära idéer genom innovativ användning av teknologi. Under större delen av sitt yrkesliv har han drivit egna företag. Från sin första satsning med Convey Translations till sitt nuvarande arbete på OnSpotStory har han utvecklat unika lösningar för nischer som andra entreprenörer oftast har ignorerat.

Jenny%20Eriksson_edited.png

Jenny Eriksson 

Styrelseledamot

Jenny har en bakgrund inom det unga civilsamhället och främst förbundet Vi Unga, en organisation av unga för unga vars motto är att alla barn och unga ska kunna förverkliga sina drömmar och idéer. Detta genom att ges verktyg och utbildning inom ledar- och arrangörskap. 

LG Nilsson.jpg

L.G Nilsson

Styrelseledamot

L.G. Nilsson har en imponerande karriär inom kultursektorn där han har jobbat i roller som creative director, museichef, designer mm. Idag är han aktiv som initiativtagare och delägare till The Viking Museum och är styrelseledamot i bl.a Gustavsbergs Porslinsfabrik och FolkLab. 

Styrelsens adjungerade ledamöter

Lena Adelsohn Liljeroth

Samhällsdebatör och journalist

Staffan Forssell

Generalsekreterare Sjövärnskårernas Riksförbund
 

Peter Nilsson

Jurist

Mannheimer Swartling

Kulturinitiativets styrelse

Kulturinitiativet%20Mynt%20Ljus_edited.j

Vår värld förändras

Hela vår värld är mitt upp i en folkvandringsepok som överträffar alla
tidigare i historien. Stora folkgrupper lämnar sin egen kultur pga krig och förföljelse, klimatbesvär, brist på möjligheter, eller andra svåra problem. När de som migrerar kommer till länder med egen stolt kultur finns vilja och behov av att bevara den inhemska kulturen även om man är öppen för nya impulser.

Nationer bör ta till vara sin egen kultursektor för att skapa en välkomnande integration. Då bibehåller landet sin nationella profil, något som även kommer att uppskattas av de nyanlända som välkomnats.

Representerar du en Kulturförening och vill engagera föreningen i frågor som rör integration, kultur och gemenskap? Då kan din förening ansöka om medlemskap i Kulturinitiativet. Tillsammans skapar vi ett brett kontaktnät av organisationer och föreningar som kan stödja kulturella idéer och projekt och berätta om goda erfarenheter av kulturell integration i hela landet. Ett vidare syfte är att initiera en stark rörelse för integration som i sin tur kan bidra till en omfattande kunskapsbank med målet att sprida lyckade kultur- och integrationsprojekt vidare.


Vår uppgift är också att engagera framtida forskning inom kultur och integration genom stöd till forskare och insamlande av data.

bottom of page