Hela vår värld är mitt upp i en folkvandringsepok som överträffar alla
tidigare i historien. Stora folkgrupper lämnar sin egen kultur pga krig och förföljelse, klimatbesvär, brist på möjligheter, eller andra svåra problem. När de som migrerar kommer till länder med egen stolt kultur finns vilja och behov av att bevara den inhemska kulturen även om man är öppen för nya impulser.

Nationer bör ta till vara sin egen kultursektor för att skapa en välkomnande integration. Då bibehåller landet sin nationella profil, något som även kommer att uppskattas av de nyanlända som välkomnats.

Representerar du en Kulturförening och vill engagera föreningen i frågor som rör integration, kultur och gemenskap? Då kan din förening ansöka om medlemskap i Kulturinitiativet. Tillsammans skapar vi ett brett kontaktnät av organisationer och föreningar som kan stödja kulturella idéer och projekt och berätta om goda erfarenheter av kulturell integration i hela landet. Ett vidare syfte är att initiera en stark rörelse för integration som i sin tur kan bidra till en omfattande kunskapsbank med målet att sprida lyckade kultur- och integrationsprojekt vidare.


Vår uppgift är också att engagera framtida forskning inom kultur och integration genom stöd till forskare och insamlande av data.

Fred
Wennerholm
Styrelse
Johan
Bengt-Påhlsson
Adam
Bäcklin
Jenny
Eriksson
Bevara - förnya - förstå
Rådgivare
Tord
Magnuson

Rådgivare

Henning
Isoz

F.d. Hovrättsråd
 

Jason 'Timbaktu'
Diakité

Artist
 

Mikael
Josephson

Rådgivare
 

Olle
Stenman

   F.d. Justitieråd

Peter
Nilsson

Jurist
 

Patrik
Slettman

Kommunikatör
patrikslettman @gmail.com

Felix
Engström

Rådgivare
 

Leif
Thorsson

Fd. Justitieråd

Ola 
Öhlin

Konstnär

Peter
Strandbrink

Peter Strandbrink är professor inom statsvetenskap med demokratisk teori, civic education, politisk begreppsbildning, politisk epistemologi, kunskapspolitik, medborgarskap och expertvälde. Peter ansvarar för forskning kring hur kultur och integration på ett vetenskapligt sätt påverkar det nya Sverige.   Se Forskningsplattform i pdf     ----->

KUI-logo_transperent_beigePNG.png
Kulturinitiativet

Skriv till oss

Org nummer: 802519-4500

info@kulturinitiativet.org

Kulturinitiativet
c/o Calissendorff Swarting  
Hamngatan 11 

111 47 Stockholm 
Sweden

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

Kulturinitiativet 2018